Search
Close this search box.

مواد اولیه قنادی

پکتین

پکتین چیست؟

پکتین چیست و انواع آن کدامند؟ در این مقاله میخواهم در مورد یکی دیگر از مواد استیبل کننده و تثبیت کننده در کیک ها و

مشاهده نوشته